Defenitie bos: Het Vlaamse Bosdecreet van 1990 geeft de volgende definitie voor bossen: "grondoppervlakten waarvan de bomen en de houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitmaken, waartoe een eigen fauna en flora behoren en die één of meer functies vervullen". Daarnaast wordt nog een hele lijst van andere zaken zoals "kaalvlakten, stapelplaatsen, brandwegen ..." ook tot het bos gerekend.

Onderbegroeiing

In bossen gebeurt het vaak dat de onderbegroeiing geen onderhoud heeft gekregen. Daardoor kunnen exotische soorten soms de bovenhand krijgen en de inheemse soorten domineren en verdringen. Wij kunnen deze selectief verwijderen om een gezonde diversiteit en instandhouding van inheemse soorten te behouden.

Dunning

Het behouden van vooraf geselecteerde toekomstbomen en onderbegroeiing. Wij zijn steeds in orde met de regelgeving hieromtrent en bekijken de opdracht steeds met het oog op de toekomst. Met een minimale bodemverdichting en schade klaren we de klus.

Onderhoud

De verschillende elementen vragen ook allemaal een andere soort onderhoud. Groenstructuren scheren, toekomstbomen opsnoeien en een onderhoudssnoei geven, graslanden maaien, grachten kuisen enz ...