Bij ons kun je terecht voor alle aanleg waar planten aan te pas komen. Onze specialiteit is aanleg waar bomen bij betrokken zijn: alle werkzaamheden nabij of rond bomen, daar zijn we sterk in. Ook bosaanplant doen we met veel plezier.

Inrichting groenzones

Van braakliggend perceel tot afgewerkte groenzone. Alle voorbereidingen, de werkzaamheden zelf én de nazorg: daar gaan we voor.

Aanplant

Wij regelen alles: van bestelling tot transport, levering en plaatsing. Solitair, in dreven, rijen of bosverband, hagen, bosgoed en houtkanten. Geen klus is ons te veel.

Aanleg groenzones

Ook de aanleg van graslanden, bloemenweides, dierenparken en versterkte gazons wordt door ons gedaan.