Bomen worden niet zomaar gesnoeid. In de meeste gevallen is er altijd wel een reden te vinden. Vanuit die reden zoeken wij dan ook naar de beste oplossing voor de boom én de klant aan de hand van de soort snoei.

Preventiesnoei

Bij preventiesnoei wordt er gesnoeid met de boedoeling om acuut of chronisch gevaar te vermijden.

Onderhoudsnoei

Elke boom die niet in een bos of bosrijke omgeving staat, moet nu en dan eens onderhouden worden. De onderhoudssnoei is hier de perfecte methode voor. Met een aantal kleine ingrepen kan de boom gestuurd worden en kunnen we eventuele gevaren detecteren en vermijden.

Achterstalligesnoei

Onder achterstallige snoei begrijpen we alle snoei die zwaarder is dan de 20%-regel die normaal gehanteerd wordt. Deze snoei kan diverse oorzaken hebben: aftakeling van de boom, verwaarlozing van de boom, ...

Varia

Er bestaan nog verschillende andere methoden om de boom te controleren, te begeleiden en te helpen, meestal in combinatie met een snoeimethode. Hieronder vallen bijvoorbeeld het plaatsen van een kroonverankering, juten van de boom tegen schorsbrand, ...