Op een industrie- of fabrieksterrein kunnen bomen soms een dreiging vormen of een overlast. Er kan een keuze gemaakt worden om ze te verwijderen of om ze te snoeien afhankelijk van de locatie van de boom en de conditie/vitalitiet.
Ook bouwgronden moeten opgeruimd worden voor de bouw van een nieuw gebouw, woning. Ook hier kan het dus voorkomen dat enkele bomen moeten wijken.

Bouwrijp maken van terreinen

Op een nieuw stuk bouwgrond staat er vaak een overheersende beplanting die helemaal overwoekerd en enkele bomen waarbij je het potentieel nog niet kunt zien. Wij maken deze bouwgronden bouwrijp met respect en een visie. Door ons aangepast machinepark kunnen we op een praktische manier tewerk gaan en kunnen we toekomstbomen sparen zodat er later een pracht van een boom op uw eigendom staat.

Herbebossing

Mochten er steeds bomen geveld worden en niet opnieuw aangeplant worden, dan zou er geen leven mogelijk zijn. De aanplant van nieuw bos is uiterst belangrijk en dient vakkundig en met oog voor de toekomst te gebeuren.