Al het hout afkomstig van de werken, kan op diverse manieren verwerkt worden.

Stamhout

Het stamhout dat van gevelde of gedemonteerde bomen komt, kan diverse bestemmingen hebben. Ze kan verzaagd worden of ze kan verzaagd en gekliefd worden. De stammen kunnen ook tot planken verzaagd worden of ze worden verkocht aan houtzagerijen voor verdere verwerking. Als extra kan er ook een houtsculptuur gezaagd worden uit de stam zodat er een mooi element van de boom achterblijft.

Kruinhout

Ook het kruinhout kan verzaagd achtergelaten worden om door u of door ons gekliefd te worden. Het kruinhout kan ook volledig versnipperd worden tot boschips of de takken kunnen geklepeld worden tot een mulchlaag.

Resthout

Onder resthout valt alles wat niet in de vorige categorieën thuishoort. Ook bij dit hout is er de mogelijkheid tot versnipperen.